1
Spoření je nutnost, ale nemusí být jen řeholí
Již od dávných časů se lidé snaží spořit. Ale probíhá to vždy tou optimální cestou? Není spoření spíše jen moření bez odpovídající efektivity? Spoření je samozřejmě o osobní disciplíně, ale rovněž i o volbě optimálního bankovního účtu, kam jsou peníze ukládány. Zde je však důležitá nejenom nabízená úroková míra.