1
Image of Průlomový skener EXPLORER získá kompletní sken lidského těla za pouhou půlminutu | fZone.cz
Průlomový skener EXPLORER získá kompletní sken lidského těla za pouhou půlminutu | fZone.cz
Skener bude využíván nejen ke zkoumání rakovinných onemocnění, ale i různých infekcí, imunologických a metabolických poruch a dalších nemocí
Hmotnost přístroje přesahuje 10 tun a během jediného dne dokáže nashromáždit 40 TB dat
EXPLORER je schopen zachytit nálezy již na molekulární úrovni