1
Image of Prečo som sa rozhodol kúpiť si vzduchovku | Vzduchovka je naše hobby
Prečo som sa rozhodol kúpiť si vzduchovku | Vzduchovka je naše hobby
Najmä keď som v záhrade rozložil Petfľaše, naplnené do tretiny vodou, aby sa neprevracali, či prázdne plechovky od piva a strieľal po týchto cieľoch, keď v ich blízkosti bol nejaký vták. Počuteľná rana ich vyplašila. Keď boli ciele rozložené v blízkosti plota záhrady, celkom presne som „vyznačil“ streľbou zo vzduchovky „zakázanú“ zónu.

Who Voted