1
Image of Pri refrakčnej výmene šošoviek sa vymení pôvodná organická za novú, umelú.
Pri refrakčnej výmene šošoviek sa vymení pôvodná organická za novú, umelú.
Prázdniny sa nadobro skončili a na mnoho ľudí čakajú povinnosti. Tí mladší si posadali do školských lavíc a starší sa zapojili do pracovného procesu. Obe skupiny ale potrebujú k optimálnemu fungovaniu zdravé oči, čo si uvedomia až vo chvíli, kedy sa im začnú zlievať riadky v knihách dokopy, alebo nedokážu prečítať cestovný poriadok na zastávke mestskej hromadnej dopravy.S veľkou pravdepodobnosťou v jednom aj v druhom prípade sa jedná o zrakovú poruchu hypermetropiu, čo je vlastne medicínsky názov pre ďalekozrakosť. O čo tu vlastne v skutočnosti ide, nám povie pohľad pod lupou. Obraz pozorovaného predmetu by sa mal za optimálneho stavu premietnuť na zadnú stranu sietnice nášho oka. Avšak, ak ho máme problém zaostriť na blízku vzdialenosť, znamená to, že lúče obrazu sa premietnu až niekde za ňou, a teda predmet vnímame ako niečo neurčité a rozmazané.

Who Voted