1
Revize elektroinstalací | Užitečné zprávy
Kvalifikovaný revizní technik provede důkladné zhodnocení stavu elektroinstalací, měření a testování, a poskytne doporučení pro případné opravy či úpravy. Revize je klíčová nejen při kolaudaci nových budov, ale i při pravidelných intervalech podle platných předpisů.

Who Voted