1
Revize elektroinstalací | Český muž
 Kvalifikovaný revizní technik provede důkladné zhodnocení stavu elektroinstalací, identifikuje případné nedostatky a navrhne potřebné opravy či úpravy. Revize je nutná nejen při kolaudaci nových budov, ale i při rekonstrukcích a pravidelných intervalech dle platných předpisů.

Who Voted