1
Image of Cenzúra v Česko-Slovensku počas socializmu: Zákulisie kontroly slova
Cenzúra v Česko-Slovensku počas socializmu: Zákulisie kontroly slova
Cenzúra v Česko-Slovensku počas obdobia socializmu predstavovala jednu z
najdôležitejších nástrojov moci a kontroly. V období od roku 1948 až do
konca socialistickej éry sa cenzúra stala neodmysliteľnou súčasťou
verejného života, ovplyvňujúc nielen médiá, ale aj literatúru, divadlo, a
iné formy umeleckého vyjadrenia. Toto obdobie charakterizovala prísna
kontrola nad slovom a informáciami, ktoré sa šírili medzi obyvateľstvom.

Who Voted