3
Bolesť pri pohlavnom styku - príčiny, tipy, riešenia. - Sexposta.sk
Bolestivý styk ( dyspareunia ) je problémom, ktorému čelí čoraz viac žien. Navyše to už nie je len ženský problém a stáva sa problémom oboch partnerov. Bolesť pri pohlavnom styku spôsobuje, že partner sa čoraz viac vyhýba pohlavnému styku, čo môže viesť k sexuálnej frustrácii a v dôsledku toho k až rozchodu.

Who Voted