1
Základne nástroje online marketingu

Pri realizácii online marketingu sa najčastejšie stretnete s nižšie uvedenými nástrojmi. Ak chcete pochopiť, o čom odborník alebo agentúra hovorí, je dobré poznať ich použitie.

1. Nástroje pre webovú analýzu a UX

Spomedzi všetkých online nástrojov považujem webové (alebo digitálne) analytické nástroje za najdôležitejšie vzhľadom riadenia výkonu. 

Who Voted