1
Baktérie do žúmp, ČOV, septikov a čističky vôd | Avashop
Najsilnejšie baktérie pre čističku odpadových vôd, septik a žumpu skoncentrované do tabliet. Maximálny účinok aj v extrémnych podmienkach.

Who Voted