1
Image of Kto je finančný sprostredkovateľ / poradca | Myreus.sk
Kto je finančný sprostredkovateľ / poradca | Myreus.sk
Finančný sprostredkovateľ/poradca sa stará o financie svojho klienta, má na starosti budovanie klientovho majetku a jeho zveľaďovanie a ochranu v rámci finančného trhu. Úlohou sprostredkovateľa/poradcu je zorientovať klienta v neprehľadnej spleti informácií z finančného trhu a dať mu dostatok objektívnych informácií tak, aby si vedel zvoliť pre seba to najlepšie riešenie, ktoré mu prináša najväčší úžitok.

Who Voted