Mount Rushmore, hlavy štyroch amerických prezidentov mali byť telami « Linkuj.sk
Linkuj.sk tlaidl blueinfo.sk | news.sk | webpraca.sk | 365.sk | akopisat.sk | milota.sk | banner.sk | eb.sk | novinar.sk | stop.sk | pridajtesa.sk | viemviac.sk | gazda.sk

Mount Rushmore, hlavy štyroch amerických prezidentov mali byť telami

Image of Mount Rushmore, hlavy štyroch amerických prezidentov mali byť telami

Národný pamätník Mount Rushmore, ktorý poznáme skôr len skrátene Mount Rushmore, je známy štyrmi hlavami najobľúbenejších prezidentov USA do doby vyhotovenia tohto diela. Podľa sochára Borgluma vytvorený návrh pôvodne počítal s podobizňami až po pás.

Posted by vigo 156 days dozadu do Umenie  |  zn.sk
 

Kto hlasoval

vigo  

Komentáre