Tetovanie: správna starostlivosť o čerstvé tetovanie na koži « Linkuj.sk
Linkuj.sk tlaidl blueinfo.sk | news.sk | webpraca.sk | 365.sk | akopisat.sk | milota.sk | banner.sk | eb.sk | novinar.sk | stop.sk | pridajtesa.sk | viemviac.sk | gazda.sk

Tetovanie: správna starostlivosť o čerstvé tetovanie na koži

Image of Tetovanie: správna starostlivosť o čerstvé tetovanie na koži

Kým dnes je tetovanie takmer výlučne vecou estetiky, či vecou odvahy, ešte stále je aj záležitosťou príslušnosti k spolkom, klubom, či kmeňom. V dávnej minulosti malo tetovanie magický, ba až okultný význam, určovalo postavenie človeka v kmeni, jeho úspechy

Posted by vigo 17 days dozadu do Odborné  |  zn.sk
 

Kto hlasoval

vigo  

Komentáre