Nový grantový program pre občianske organizácie na Slovensku bude spustený na jeseň « Linkuj.sk
Linkuj.sk tlaidl blueinfo.sk | news.sk | webpraca.sk | 365.sk | akopisat.sk | milota.sk | banner.sk | eb.sk | novinar.sk | stop.sk | pridajtesa.sk | viemviac.sk | gazda.sk

Nový grantový program pre občianske organizácie na Slovensku bude spustený na jeseň

Image of Nový grantový program pre občianske organizácie na Slovensku bude spustený na jeseň

Nový grantový program pre občianske organizácie na Slovensku bude spustený na jeseň. Takmer 8 miliónov eur na obdobie rokov 2018 – 2023 v správe troch nadácií podporí zapájanie občanov do verejného života v piatich oblastiach.

Posted by jano 33 days dozadu do Ekonomika  |  humanisti.sk
 

Kto hlasoval

jano  

Komentáre