Ordinačné hodiny: Nedostatok železa | active beauty Magazin « Linkuj.sk
Linkuj.sk tlaidl blueinfo.sk | news.sk | webpraca.sk | 365.sk | akopisat.sk | milota.sk | banner.sk | eb.sk | novinar.sk | stop.sk | pridajtesa.sk | viemviac.sk | gazda.sk

Ordinačné hodiny: Nedostatok železa | active beauty Magazin

Image of Ordinačné hodiny: Nedostatok železa | active beauty Magazin

Všeobecná lekárka Dr. Barbara Neumüller-Bergerová hovorí o nedostatku železa, možných riešeniach a o tom, prečo týmto problémom trpia ženy častejšie ako muži.

Posted by exminutes 84 days dozadu do Odborné  |  activebeauty.sk
 

Kto hlasoval

Komentáre