Preprava nadrozmerných častí, dielov alebo výrobkov « Linkuj.sk
Linkuj.sk tlaidl blueinfo.sk | news.sk | webpraca.sk | 365.sk | akopisat.sk | milota.sk | banner.sk | eb.sk | novinar.sk | stop.sk | pridajtesa.sk | viemviac.sk | gazda.sk

Preprava nadrozmerných častí, dielov alebo výrobkov

Image of Preprava nadrozmerných častí, dielov alebo výrobkov

Možno sami pracujete v segmente, kde je takáto preprava nevyhnutnou alebo len jednoducho môžete raz za čas potrebovať previezť niečo, čo svojimi rozmermi prekračuje povolené hranice nákladu, ktorý môžete prevážať. Niekedy je naopak náklad natoľko mohutný, že je jeho prevoz nebezpečný a musí byť vykonaný odborne. Viete teda, ako takýto nadrozmerný náklad previezť?

Posted by getshipment 93 days dozadu do Odborné  |  getshipment.sk
 

Kto hlasoval

Komentáre