Starostlivosť o imobilných pacientov trpiacich inkontinenciou « Linkuj.sk
Linkuj.sk tlaidl blueinfo.sk | news.sk | webpraca.sk | 365.sk | akopisat.sk | milota.sk | banner.sk | eb.sk | novinar.sk | stop.sk | pridajtesa.sk | viemviac.sk | gazda.sk

Starostlivosť o imobilných pacientov trpiacich inkontinenciou

Image of Starostlivosť o imobilných pacientov trpiacich inkontinenciou

Opatrovanie bezvládneho človeka, ktorý môže byť navyše aj vašim blízkym, nie je ľahké. Vyžaduje si to veľa trpezlivosti, empatie, obetavosti a v neposlednom rade aj fyzických síl. Zabezpečiť, aby sa takýto človek necítil na príťaž a osamotený, a pomôcť mu pritom zachovať určitú kvalitu a dôstojnosť života môže byť pomerne náročné.

Posted by adela 132 days dozadu do Ostatné  |  akosatorobi.com
 

Kto hlasoval

adela  

Komentáre