Nový lunárny kalendár | Záhrada v kopci « Linkuj.sk
Linkuj.sk tlaidl blueinfo.sk | news.sk | webpraca.sk | 365.sk | akopisat.sk | milota.sk | banner.sk | eb.sk | novinar.sk | stop.sk | pridajtesa.sk | viemviac.sk | gazda.sk

Nový lunárny kalendár | Záhrada v kopci

Image of Nový lunárny kalendár | Záhrada v kopci

Začiatok roka je u nás doma aj v znamení výmeny kalendárov. Najdôležitejší z nich, lunárny kalendár, má svoje miesto v kuchyni. Olinka používa stolný kalendár, ktorý jej vždy upravím na nástenný. Ten na rok 2018 už pekne visí pri kuchynskej linke.

Pokračovanie: http://zahradavkopci.sk/novy-lunarny-kalendar/

Posted by Insider 188 days dozadu do Odborné  |  zahradavkopci.sk
 

Kto hlasoval

Insider  

Komentáre