Slovenské záhady: Tajná chodba alebo tunel pod Dunajom až do Viedne « Linkuj.sk
Linkuj.sk tlaidl blueinfo.sk | news.sk | webpraca.sk | 365.sk | akopisat.sk | milota.sk | banner.sk | eb.sk | novinar.sk | stop.sk | pridajtesa.sk | viemviac.sk | gazda.sk

Slovenské záhady: Tajná chodba alebo tunel pod Dunajom až do Viedne

Image of Slovenské záhady: Tajná chodba alebo tunel pod Dunajom až do Viedne

Legenda o tajných chodbách pod Dunajom, alebo tuneli, ktorý spájal hrad s Viedňou, je známa už dlhé desaťročia a hoci o nejakých chodbách sa hovorilo už pred sto rokmi, či po vojne, v osemdesiatych rokoch minulého storočia sa nálezom tajnej chodby ešte viac rozprúdili diskusie a teórie amatérskych bádateľov.

Posted by vigo 337 days dozadu do Domáce  |  zn.sk
 

Kto hlasoval

vigo  

Komentáre