Referendum « Linkuj.sk
Linkuj.sk tlaidl blueinfo.sk | news.sk | webpraca.sk | 365.sk | akopisat.sk | milota.sk | banner.sk | eb.sk | novinar.sk | stop.sk | pridajtesa.sk | viemviac.sk | gazda.sk

Slušne neslušne :: V-hano flog & blog

Image of Slušne neslušne :: V-hano  flog & blog

Tieto dni hlavne na námestiach sa nesú v duchu Za slušné Slovensko. Nie vždy sa však podľa tohto hesla všetci aj správajú.

Posted by vlaha 189 days dozadu do Osobné  |  webnode.sk

Ako dopadlo Referendum za rodinu 2015? Rodina vyhrala

Image of Ako dopadlo Referendum za rodinu 2015? Rodina vyhrala

Aké sú výsledky referenda na ochranu rodiny 7. februára 2015? MIzerná účasť bola najlepšia v žilinskom a prešovskom kraji. Napríklad na Radô...

Posted by simona 1324 days dozadu do Domáce  |  zaujimavostizosveta.eu