Nežná Revolúcia « Linkuj.sk
Linkuj.sk tlaidl blueinfo.sk | news.sk | webpraca.sk | 365.sk | akopisat.sk | milota.sk | banner.sk | eb.sk | novinar.sk | stop.sk | pridajtesa.sk | viemviac.sk | gazda.sk

K 28 výročiu nežnej revolúcie :: V-hano flog & blog

Image of K 28 výročiu nežnej revolúcie :: V-hano  flog & blog

Blíži sa výročie tzv. nežnej revolúcie. Sú na ňu rôzne názory, dokonca aj také, že to bolo vopred pripravené. Názor nech si urobí každý sám....

Posted by vlaha 248 days dozadu do Osobné  |  webnode.sk

Otvorme oči :: V-hano flog & blog

Image of Otvorme oči :: V-hano  flog & blog

Ako rozpredať Slovensko a beztrestne sa nabaliť,alebo 23 rokov po...

Posted by vlaha 1875 days dozadu do Ekonomika  |  webnode.sk