3
6 výhod čistenia podláh s umývacími strojmi
Oblasti s veľkým pohybom ľudí vyžadujú aj pravidelné čistenie podláh. Maloobchodné predajne, veľkoobchody, vstupné haly, recepcie, reštaurácie, kaviarne a podobné miesta je potrebné udržiavať permanen... [Read More]
2
Kedy je použitie vysokotlakovej vody správnou voľbou
Každý už niekedy počul o vysokotlakovom čistiacom stroji. Voda prúdiaca pod vysokým tlakom umožňuje dosahovať týmto strojom mimoriadne čistiace účinky, ktoré majú „takpovediac nekonečný rozsah využiti... [Read More]