Politika « Linkuj.sk
Linkuj.sk tlaidl blueinfo.sk | news.sk | webpraca.sk | 365.sk | akopisat.sk | milota.sk | banner.sk | eb.sk | novinar.sk | stop.sk | pridajtesa.sk | viemviac.sk | gazda.sk

DEMAGOGIKA ALEBO ČIERNE REČNÍCTVO

Necítíte sa ničím a nikým manipulovaní? Možno je pravda presný opak. Na jednoduchom príklade ilustrovaný súhrn najčastejších podôb manipulác...

Posted by ebuenes 2124 days dozadu do Politika  |  e-islam.cz

MÁŠ PRÁVO VEDIEŤ ...

Čo vam politici nepovedia (nie len) o isláme a islamskom nebezpečenstve. Hrozí aj nam? čo sa v skútočnosti káže v mešitách? Máme sa čoho bať...

Posted by ebuenes 2124 days dozadu do Politika  |  e-islam.cz

Hotels Bookings India

Hotel Bookings for all the cities in the world visit tripgotrip.com. It’s a new and fastest Airlines Reservation, Flight Booking and Bus Tic...

Posted by tripgotrip 2208 days dozadu do Politika  |  tripgotrip.com