Pri ceste do zahraničiia Európsky preukaz nestačí « Linkuj.sk
Linkuj.sk tlaidl blueinfo.sk | news.sk | webpraca.sk | 365.sk | akopisat.sk | milota.sk | banner.sk | eb.sk | novinar.sk | stop.sk | pridajtesa.sk | viemviac.sk | gazda.sk

Pri ceste do zahraničiia Európsky preukaz nestačí

Image of Pri ceste do zahraničiia Európsky preukaz nestačí

Cestovné poistenie už býva súčasťou mnohých iných produktov. Najčastejšie bankových. V zásade by malo platiť, že by ste si ho pred cestou mali vyberať podľa termínu a miesta cesty. A čo konkrétne potrebujete kryť.

Posted by simoncicova 33 days dozadu do Ostatné  |  xspace.sk
 

Kto hlasoval

Komentáre