Proti čomu chráni poistenie domácnosti? « Linkuj.sk
Linkuj.sk tlaidl blueinfo.sk | news.sk | webpraca.sk | 365.sk | akopisat.sk | milota.sk | banner.sk | eb.sk | novinar.sk | stop.sk | pridajtesa.sk | viemviac.sk | gazda.sk

Proti čomu chráni poistenie domácnosti?

Image of Proti čomu chráni poistenie domácnosti?

Čo rozumieme pod slovom poistenie majetku? Zvyčajne sa tým uvádzajú dva typy poistenia – poistenie domácnosti a poistenie nehnuteľnosti. Aj keď možno máte dojem, že ide o jedno a to isté, nie je to pravda a existuje viacero typov tohto poistenia.

Posted by simoncicova 33 days dozadu do Ostatné  |  designmagazin.sk
 

Kto hlasoval

Komentáre