Kedysi sme považovali televíziu za niečo výnimočné. « Linkuj.sk
Linkuj.sk tlaidl blueinfo.sk | news.sk | webpraca.sk | 365.sk | akopisat.sk | milota.sk | banner.sk | eb.sk | novinar.sk | stop.sk | pridajtesa.sk | viemviac.sk | gazda.sk

Kedysi sme považovali televíziu za niečo výnimočné.

Image of Kedysi sme považovali televíziu za niečo výnimočné.

Nenájdeme snáď v súčasnosti jednu jedinú slovenskú domácnosť bez televízora. V každej kraľuje v súčasnosti minimálne jedna obrazovka. A nebude sa na tom nič meniť ani v budúcnosti, aspoň tak vravia predpoklady. Byť rýchlo informovaný má totiž dnes cenu zlata. Situácia sa mení doslova z hodiny na hodinu – a kto by chcel zostať bokom a nevedieť ako ide svet?

Posted by simoncicova 37 days dozadu do Internet  |  familia.sk
 

Kto hlasoval

Komentáre