Stresovú inkontinenciu nespôsobuje psychický stres « Linkuj.sk
Linkuj.sk tlaidl blueinfo.sk | news.sk | webpraca.sk | 365.sk | akopisat.sk | milota.sk | banner.sk | eb.sk | novinar.sk | stop.sk | pridajtesa.sk | viemviac.sk | gazda.sk

Stresovú inkontinenciu nespôsobuje psychický stres

Image of Stresovú inkontinenciu nespôsobuje psychický stres

Inkontinencia, alebo inak povedané nedobrovoľný únik moču, je pomerne rozšírený zdravotný problém, ktorý však ešte stále ostáva akýmsi tabu v oblasti medicíny. Inkontinencia je definovaná ako prejav akéhokoľvek samovoľného úniku moču, teda neovládateľného vôlou. Nejde pritom o chorobu, ale skôr príznak, ktorý poukazuje na poruchy v oblasti dolných močových ciest.

Posted by karolkovic 64 days dozadu do Ostatné  |  onlinelekar.sk
 

Kto hlasoval

Komentáre