O živote zo života: Nebojte sa rozprávať o úniku moču počas tehotenstva, týmto problémom si prešlo mnoho žien « Linkuj.sk
Linkuj.sk tlaidl blueinfo.sk | news.sk | webpraca.sk | 365.sk | akopisat.sk | milota.sk | banner.sk | eb.sk | novinar.sk | stop.sk | pridajtesa.sk | viemviac.sk | gazda.sk

O živote zo života: Nebojte sa rozprávať o úniku moču počas tehotenstva, týmto problémom si prešlo mnoho žien

Inkontinencia moču postihuje obe pohlavia. Zatiaľ čo mužov prekvapuje tento problém skôr s postupujúcimi rokmi a vyšším vekom, u žien k tomu môže dôjsť oveľa skôr. Prvé problémy s únikom moču u nežnejšieho pohlavia prichádzajú počas tehotenstva a po pôrode. V tomto období dochádza k zväčšeniu maternice, k posunu vnútorných orgánov, a tým sa vyvíja väčší tlak na brušnú dutinu a močový mechúr.

Posted by karolkovic 72 days dozadu do Osobné  |  blogspot.com
 

Kto hlasoval

Komentáre