Choroby očí – ktoré sú najnebezpečnejšie a čo o nich vieme? « Linkuj.sk
Linkuj.sk tlaidl blueinfo.sk | news.sk | webpraca.sk | 365.sk | akopisat.sk | milota.sk | banner.sk | eb.sk | novinar.sk | stop.sk | pridajtesa.sk | viemviac.sk | gazda.sk

Choroby očí – ktoré sú najnebezpečnejšie a čo o nich vieme?

Image of Choroby očí – ktoré sú najnebezpečnejšie a čo o nich vieme?

Ochorení očí je viacero, najčastejšie sa však objavuje skupina zhruba desiatich ochorení, ktoré ľuďom komplikujú život. Niektoré sú dedičné, iné prichádzajú s vekom či sú sprievodným javom iných chorôb. A za niektoré si môžeme aj sami nedostatočnou starostlivosťou. Najviac sa v bežnom živote objavujú zákaly, sivý aj zelený, astigmatizmus, krátkozrakosť či ďalekozrakosť. Ktoré z týchto ochorení sú najhoršie a prečo a ako sa dajú liečiť?

Posted by karolkovic 84 days dozadu do Osobné  |  dt.sk
 

Kto hlasoval

Komentáre