DAR RADOSTI alebo NA ČOM ZÁLEŽÍ a NEZÁLEŽÍ « Linkuj.sk
Linkuj.sk tlaidl blueinfo.sk | news.sk | webpraca.sk | 365.sk | akopisat.sk | milota.sk | banner.sk | eb.sk | novinar.sk | stop.sk | pridajtesa.sk | viemviac.sk | gazda.sk

DAR RADOSTI alebo NA ČOM ZÁLEŽÍ a NEZÁLEŽÍ

Image of DAR RADOSTI alebo NA ČOM ZÁLEŽÍ a NEZÁLEŽÍ

Žijeme pre RADOSŤ. Vo vnútri našej DNA sa skrýva naše vyššie životné poslanie a keď toto vyššie poslanie odhalíme, o všetko sa postará život.

Posted by Anna 113 days dozadu do Osobné  |  trendprezeny.sk
 

Kto hlasoval

Anna  

Komentáre