1
Nedarí sa vám pri učení cudzieho jazyka? Skúste Callanovu metódu
Ak sa vám napriek snahe nedarí osvojiť si nový cudzí jazyk, neviňte automaticky náročnosť daného jazyka. Či už ste sa rozhodli pre anglický jazyk, nemčinu, španielčinu alebo akýkoľvek iný cudzí jazyk, príčinu treba hľadať aj vo vašom prístupe k učeniu. Investujete svoju energiu a čas efektívnejšie a skúste osvedčenú Callanovu metódu.
Be the first to vote for this post!