1
Image of Prekvapilo vás ročné vyúčtovanie bývania? | Byt v paneláku (sk)
Prekvapilo vás ročné vyúčtovanie bývania? | Byt v paneláku (sk)
Jarné mesiace sú obdobím kedy správcovia bytových domov a bytové družstvá posielajú obyvateľom bytov vyúčtovania zálohových platieb za spotrebu a správu za minulý rok. Mnoho ľudí ich očakáva s napätím a s otázkou, či budú mať preplatok, alebo opäť nedoplatok. To závisí nie len od nastavených mesačných záloh, ale tiež od vývoja poveternostnej situácie a samozrejme od spôsobu, akým sú energie a médiá v byte využívané. Úspory sú vo vašich rukách.
Be the first to vote for this post!