Prekvapilo vás ročné vyúčtovanie bývania? | Byt v paneláku (sk) « Linkuj.sk
Linkuj.sk tlaidl blueinfo.sk | news.sk | webpraca.sk | 365.sk | akopisat.sk | milota.sk | banner.sk | eb.sk | novinar.sk | stop.sk | pridajtesa.sk | viemviac.sk | gazda.sk

Prekvapilo vás ročné vyúčtovanie bývania? | Byt v paneláku (sk)

Image of Prekvapilo vás ročné vyúčtovanie bývania? | Byt v paneláku (sk)

Jarné mesiace sú obdobím kedy správcovia bytových domov a bytové družstvá posielajú obyvateľom bytov vyúčtovania zálohových platieb za spotrebu a správu za minulý rok. Mnoho ľudí ich očakáva s napätím a s otázkou, či budú mať preplatok, alebo opäť nedoplatok. To závisí nie len od nastavených mesačných záloh, ale tiež od vývoja poveternostnej situácie a samozrejme od spôsobu, akým sú energie a médiá v byte využívané. Úspory sú vo vašich rukách.

Posted by Insider 190 days dozadu do Ekonomika  |  bytvpanelaku.sk
 

Kto hlasoval

Insider  

Komentáre