Oplatí sa sledovať Tour de France? | cykloturistika.net « Linkuj.sk
Linkuj.sk tlaidl blueinfo.sk | news.sk | webpraca.sk | 365.sk | akopisat.sk | milota.sk | banner.sk | eb.sk | novinar.sk | stop.sk | pridajtesa.sk | viemviac.sk | gazda.sk

Oplatí sa sledovať Tour de France? | cykloturistika.net

Image of Oplatí sa sledovať Tour de France? | cykloturistika.net

Trojtýždňový cyklistický pretek okolo Francúzska bezosporu patrí k najstarším a najťažším, ale aj najsledovanejším športovým podujatiam. Posledné roky som pravidelne sledoval každú etapu v televízii aj ja. Ale po včerajšku strácam chuť. V mojich predstavách je šport rovnou príležitosťou pre každého. Každý má mať rovnakú šancu ukázať, či je skutočne lepší. Férovosť dostala na leTour ranu pod pás.

Posted by Insider 200 days dozadu do Zahraničný  |  cykloturistika.net
 

Kto hlasoval

Insider  

Komentáre