Ako zvládnuť inkontinenciu u seniorov « Linkuj.sk
Linkuj.sk tlaidl blueinfo.sk | news.sk | webpraca.sk | 365.sk | akopisat.sk | milota.sk | banner.sk | eb.sk | novinar.sk | stop.sk | pridajtesa.sk | viemviac.sk | gazda.sk

Ako zvládnuť inkontinenciu u seniorov

Image of Ako zvládnuť inkontinenciu u seniorov

Aj seniori boli kedysi juniori. Patrili medzi adolescentov, neskôr zakladali vlastné rodiny a starali sa o nás, o svoje deti. Čím je človek starší, tým je väčšia šanca, že sa karta obráti. Ako sa im odvďačiť? Napríklad tak, že sa postaráme o ich psychickú a fyzickú pohodu. V nasledujúcich riadkoch mi dovoľte načrtnúť, ako podať špecifickú pomoc a starostlivosť pri inkontinencií.

Posted by karolkovic 223 days dozadu do Ostatné  |  weebly.com
 

Kto hlasoval

Komentáre