Za peniaze sa dá kúpiť aj šťastie! - Magazin.Pozri.sk « Linkuj.sk
Linkuj.sk tlaidl blueinfo.sk | news.sk | webpraca.sk | 365.sk | akopisat.sk | milota.sk | banner.sk | eb.sk | novinar.sk | stop.sk | pridajtesa.sk | viemviac.sk | gazda.sk

Za peniaze sa dá kúpiť aj šťastie! - Magazin.Pozri.sk

Image of Za peniaze sa dá kúpiť aj šťastie! - Magazin.Pozri.sk

To, či sa dá za peniaze kúpiť šťastie, je otázka, nad ktorou sa už každý z nás niekedy zamýšľal. Všeobecne zaužívaný názor je, že „Šťastie si za peniaze nekúpime.“ Lenže podľa vedcov to nie je až tak úplne pravda. Celkom vraj stačí, keď svoje finančné prostriedky utratíme za voľný čas!

Posted by mechanis 211 days dozadu do Odborné  |  pozri.sk
 

Kto hlasoval

Komentáre