Lenivosť deti odpozorujú od rodičov už v útlom veku - Magazin.Pozri.sk « Linkuj.sk
Linkuj.sk tlaidl blueinfo.sk | news.sk | webpraca.sk | 365.sk | akopisat.sk | milota.sk | banner.sk | eb.sk | novinar.sk | stop.sk | pridajtesa.sk | viemviac.sk | gazda.sk

Lenivosť deti odpozorujú od rodičov už v útlom veku - Magazin.Pozri.sk

Image of Lenivosť deti odpozorujú od rodičov už v útlom veku - Magazin.Pozri.sk

Svet je plný premárnených talentov. Ak ročné dieťa vidí, že vytrvalosťou dosiahne vyriešenie problému, jeho ochota venovať sa mu rastie.

Ak s niečím takýmto nieje konfrontované, jeho odhodlanie k zdolávaniu prekážok rapídne klesá.

Posted by mechanis 211 days dozadu do Zábava  |  pozri.sk
 

Kto hlasoval

Komentáre