Americké rodinné domy sú prevažne drevené: čím sa líšime? « Linkuj.sk
Linkuj.sk tlaidl blueinfo.sk | news.sk | webpraca.sk | 365.sk | akopisat.sk | milota.sk | banner.sk | eb.sk | novinar.sk | stop.sk | pridajtesa.sk | viemviac.sk | gazda.sk

Americké rodinné domy sú prevažne drevené: čím sa líšime?

Image of Americké rodinné domy sú prevažne drevené: čím sa líšime?

Domy v Spojených štátoch amerických sú vo veľkej väčšine prevažne drevené, čiže drevodomy, podobné na tie naše. Len výnimočne je možné nájsť murovanú stavbu. Murované prvky, prípadne čiastočná stavba z kameňa, sa používajú len pri výstavbe niektorých prvkov v okolí krbov,komínov, alebo ide o špeciálne prvky na stavbe podmienené skôr nárokmi dizajnéra a na vzhľad.

Posted by vigo 292 days dozadu do Reality  |  domazahrada.sk
 

Kto hlasoval

vigo  

Komentáre