Knižný (polygrafický) slovník: čo je to omnibus, predsádka či paperback? « Linkuj.sk
Linkuj.sk tlaidl blueinfo.sk | news.sk | webpraca.sk | 365.sk | akopisat.sk | milota.sk | banner.sk | eb.sk | novinar.sk | stop.sk | pridajtesa.sk | viemviac.sk | gazda.sk

Knižný (polygrafický) slovník: čo je to omnibus, predsádka či paperback?

Image of Knižný (polygrafický) slovník: čo je to omnibus, predsádka či paperback?

Knihy vo svojej viazanej fyzickej podobe, nie tie elektronické, sú pri svojej výrobe spájané s niektorými výrazmi, ako aj ich podoba má rôzne pojmy. Nasledovný knižný slovník je teda skôr zaujímavým postrehom a vysvetlením, ako tieto slová chápať.

Posted by vigo 331 days dozadu do Odborné  |  zn.sk
 

Kto hlasoval

vigo  

Komentáre