Chudnutie je tak jednoduché, keď vieš ako na to! | Blog Zuzy « Linkuj.sk
Linkuj.sk tlaidl blueinfo.sk | news.sk | webpraca.sk | 365.sk | akopisat.sk | milota.sk | banner.sk | eb.sk | novinar.sk | stop.sk | pridajtesa.sk | viemviac.sk | gazda.sk

Chudnutie je tak jednoduché, keď vieš ako na to! | Blog Zuzy

Image of Chudnutie je tak jednoduché, keď vieš ako na to! | Blog Zuzy

Chudnutie. Už pomaličky sprofanovaný výraz. Ja si myslím, že každý aspoň v kútiku duše túži byť štíhly, krásny, atraktívny, silný a vo forme. Práve som sa vrátila z cvičenia. Hodina poriadneho zaberania a potenia. Box, pilates a tanec.

Posted by zuzy 556 days dozadu do Ostatné blogy  |  zuzy.info
 

Kto hlasoval

zuzy  

Komentáre