Fakty a zaujímavosti, ktoré sa týkajú parníka RMS TITANIC « Linkuj.sk
Linkuj.sk tlaidl blueinfo.sk | news.sk | webpraca.sk | 365.sk | akopisat.sk | milota.sk | banner.sk | eb.sk | novinar.sk | stop.sk | pridajtesa.sk | viemviac.sk | gazda.sk

Fakty a zaujímavosti, ktoré sa týkajú parníka RMS TITANIC

Image of Fakty a zaujímavosti, ktoré sa týkajú parníka RMS TITANIC

Titanic neprestáva fascinovať. Ako jednu z mála lodí veľkej a luxusnej flotily Star Line, totiž nezasiahlo torpédo nemeckých ponoriek, alebo...

Posted by vigo 521 days dozadu do Technológie  |  zn.sk
 

Kto hlasoval

vigo  

Komentáre