Literárna súťaž Medziriadky 2017 a šanca pre mladých autorov « Linkuj.sk
Linkuj.sk tlaidl blueinfo.sk | news.sk | webpraca.sk | 365.sk | akopisat.sk | milota.sk | banner.sk | eb.sk | novinar.sk | stop.sk | pridajtesa.sk | viemviac.sk | gazda.sk

Literárna súťaž Medziriadky 2017 a šanca pre mladých autorov

Image of Literárna súťaž Medziriadky 2017 a šanca pre mladých autorov

Literárna súťaž Medziriadky je jednou z príležitostí pre začínajúcich slovenských autorov, ale pokojne aj pre milovníkov literatúry ako takej.

Posted by vigo 587 days dozadu do Ostatné blogy  |  zn.sk
 

Kto hlasoval

vigo  

Komentáre