Meč v skale existuje, ten Svätého Galgana v Taliansku - ZN.SK « Linkuj.sk
Linkuj.sk tlaidl blueinfo.sk | news.sk | webpraca.sk | 365.sk | akopisat.sk | milota.sk | banner.sk | eb.sk | novinar.sk | stop.sk | pridajtesa.sk | viemviac.sk | gazda.sk

Meč v skale existuje, ten Svätého Galgana v Taliansku - ZN.SK

Image of Meč v skale existuje, ten Svätého Galgana v Taliansku - ZN.SK

Meč v skale nie je celkom legendou. Jeden reálny a dodnes existujúci naozaj môžeme vidieť v Taliansku. Jeho príbeh sa viaže s reálnou postavou Sv. Galgana.

Posted by vigo 532 days dozadu do Umenie  |  zn.sk
 

Kto hlasoval

vigo  

Komentáre